Rome PDF

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over rome PDF toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht.


L’histoire de l’Empire romain commence à Actium le 2 septembre 31 avant J.-C. (victoire d’Octave sur Marc Antoine et Cléopâtre) et finit cinq cents ans plus tard, non avec Romulus Augustulus comme on le retient souvent, mais avec Julius Nepos, assassiné en 480. Entre ces deux dates, l’auteur se livre à une peinture admirable et renouvelée de l’expression de la grandeur romaine à travers les pouvoirs et les devoirs du prince ; de la romanisation du monde, de l’apogée de l’Empire au temps de Marc Aurèle ; des grandes crises économiques, sociales, religieuses de l’Empire à partir de 250 ; de l’évolution de l’administration, des valeurs de vie sous Dioclétien et Constantin, avec la grande confrontation du paganisme et d’un christianisme conquérant ; de l’infiltration des Barbares et des grandes invasions qui vont conduire à la fin de l’Empire d’Occident.

Marcel Le Glay, membre de l’Ecole française de Rome, a été professeur à Paris X-Nanterre et à la Sorbonne.

De Club bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome – vandaar de naam. De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht over het milieu, waarvan De grenzen aan de groei het bekendste is. De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport De grenzen aan de groei dat in 1972 werd uitgebracht. Hierin werd, in navolging van het boek The Population Bomb van Paul R. Critici van het rapport gaven aan dat het rapport onvoldoende aandacht gaf aan de mogelijkheid om met behulp van nieuwe technologieën het doemscenario af te wenden. Ook meenden critici dat onvoldoende rekening werd gehouden met lokale verschillen.

Het was ook een vroeg voorbeeld van het gebruik van computermodellen om prognoses te maken. 30 jaar later is het rapport in 37 talen vertaald en zijn er 12 miljoen exemplaren van verkocht over de gehele wereld. Hoewel de prognoses op vrijwel geen enkel punt zijn uitgekomen heeft het rapport ervoor gezorgd dat het milieu wereldwijd op de politieke agenda kwam te staan, en heeft er mede voor gezorgd dat het gebruik van computermodellen een alledaagsheid is geworden. In 2004 werd een geactualiseerde versie van het rapport De grenzen aan de groei gepubliceerd. Noors wetenschapper die medeauteur was van De grenzen aan de groei. Begin 2007 zijn 28 nationale organisaties verbonden met de Club van Rome. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 feb 2019 om 23:44.

Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Rome of met Rome in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Rome inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Rome en verwijzingen daarnaartoe.