Franska verb: med den svenska översättningen PDF

Franska verb: med den svenska översättningen PDF till ordböcker, ordlistor och grammatikor på över 250 olika språk. Många grammatiska och syntaktiska termer förklaras här.


Franska verb för lata! I denna guide kommer du att hitta: – konjugering av alla oregelbundna verb – som grupp att relatera ett verb – vad auxiliary verbs gör du konjugat ett visst verb Boken presenterar böjningsformer av ca 2000 verb. Boken innehåller inte grammatik böjningsformer av franska verb. Jag hoppas att denna guide kommer att vara en god hjälpare i att lära sig franska!

EU:s nya terminologiska databas och « ordbok » översätter mellan EU:s olika officiella språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, holländska, iriska, italienska, latin, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, ungerska. Baseras på flera äldre terminologidatabaser, bl. Täcker fonetik, morfologi, semantik, syntaktiska teorier m. Ca 7 miljoner ord förklaras på många olika språk. Denna ordbok har byggts upp med hjälp av professionella översättare och frivilliga. En flerspråkig ordbok för översättningar, synonymer, verbböjningar, förkortningar och mycket mer.

Nitton språk finns med för närvarande. Information om mer än 6 700 språk, dialekter, antal talare, utgivningsår av Bibeln på varje språk. Editor: Barbara Grimes, SIL International Inc. Böj verb på 20 olika språk. De stora språken finns med, liksom svenska och finska.

Lexikon över egennamnen som hittats i vikingatida runinskrifter, varav större delen gäller personnamn. Det finns särskilda listor över ortnamn, mytiska och kristna gestalter och över vilka namn som var vanligast. För varje namn får man en beskrivning av ljud- och formutveckling, kända namnbärare, utbredning och ursprung. Registret innehåller uppgifter om svenska ortnamns äldsta belägg och deras uttal. Det ger också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas.

Börja med att söka ort eller socken. Genom att klicka på ett namn får man upp en bild av ett arkivkort där namnet behandlas. Det finns en förkortningslista, se under Hjälp. Detta är en digitaliserad testversion av det Topografiska registret i Språk- och folkminnesinstitutets samlingar i Uppsala. Lista över orter med svenska namn i Finland.